Emissieregistratie

Emissies NEC stoffen en PM

Om te voldoen aan de internationale rapportageverplichtingen volgens de herziene NEC-richtlijn (2016) worden de emissies van verkeer en vervoer bepaald op basis van de brandstofafzet (fuel sold). De emissies van zeescheepvaart en de NOx en NMVOS van mestbeheer en landbouwgronden vallen niet onder de herziene NEC-richtlijn.

NEC stoffen en PM emissies in kiloton van 1990 t/m 2017; *) voorlopige cijfers 2017
(zie verklaring ontwikkeling emissies)
Stof per NEC-sector 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 *) Plafond 2010
Ammoniak (NH3)                  
Industrie, Energie en Raffinaderijen 4,6 4,4 3,1 2,9 2,0 1,6 1,9 2,0  
Verkeer 1,0 2,4 4,3 5,3 5,1 4,2 4,3 4,0  
Consumenten 9,3 6,7 5,8 7,3 6,5 7,2 7,3 7,4  
HDO en Bouw 4,2 4,3 3,9 3,8 3,6 3,6 3,9 3,9  
Landbouw 331,0 205,3 158,1 134,0 115,5 109,1 110,0 108,6  
Totaal 350,1 223,1 175,1 153,4 132,7 125,8 127,4 125,8 128
                   
Stikstofoxiden (NOx)                  
Industrie, Energie en Raffinaderijen 188,5 142,8 101,6 92,0 65,7 55,7 52,0 50,3  
Verkeer 373,5 317,5 279,4 240,4 196,9 151,0 141,1 135,3  
Consumenten 23,2 25,1 21,2 17,9 15,5 10 9,8 9,2  
HDO en Bouw 12,7 12,3 12,0 10,6 10,3 7,6 7,7 7,7  
Landbouw 8,7 10,3 9,5 11,4 14,2 10,9 10,6 8,2  
Totaal 606,6 507,9 423,7 372,3 302,6 235,1 221,2 210,8 260
                   
Zwaveldioxide (SO2)                  
Industrie, Energie en Raffinaderijen 168,1 108,0 61,7 57,2 31,9 29,3 26,7 25,2  
Verkeer 25,7 25,8 14,7 9,2 2,7 0,8 0,6 0,6  
Consumenten 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  
HDO en Bouw 2,4 1,1 1,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1  
Landbouw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2  
Totaal 197,4 135,6 77,9 67,2 35,2 30,6 27,9 26,4 50
                   
Niet-methaan-VOS (NM-VOS)                  
Industrie, Energie en Raffinaderijen 169,2 118,4 87,7 61,1 55,5 46,4 40,7 41,9  
Verkeer 206,4 139,5 84,8 54,4 43,8 32,7 32,0 31,1  
Consumenten 44,2 45,1 41,3 39,9 39,9 38,5 38,3 38,4  
HDO en Bouw 76,4 52,2 36,7 33,4 34,0 30,0 28,5 28,6  
Landbouw 1,6 1,7 1,6 1,5 2,1 1,6 1,6 1,7  
Totaal 497,9 357,0 252,0 190,3 174,5 149,2 141,0 141,7 185
                   
Fijn stof (PM10)                  
Industrie, Energie en Raffinaderijen 35,7 21,9 13,0 10,1 7,9 7,3 7,3 7,4  
Verkeer 27,0 22,0 18,3 14,5 10,7 7,5 7,3 6,8  
Consumenten 4,6 4,5 4,4 4,0 3,8 3,4 3,2 3,4  
HDO en Bouw 2,8 2,4 2,5 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1  
Landbouw 4,9 4,9 5,4 5,4 6,0 6,5 6,4 6,3  
Totaal 74,9 55,8 43,5 36,1 30,5 26,8 26,3 26,1 GEEN
                   
Fijn stof (PM2.5)                  
Industrie, Energie en Raffinaderijen 20,9 13,0 7,3 4,9 3,8 3,4 3,3 3,3  
Verkeer 24,9 19,9 16,0 12,2 8,3 5,3 4,9 4,5  
Consumenten 4,4 4,4 4,2 3,9 3,7 3,3 3,1 3,3  
HDO en Bouw 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  
Landbouw 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  
Totaal 51,6 38,6 28,9 22,1 17,0 13,2 12,5 12,3 GEEN