Emissieregistratie

Lucht, bodem en water

De Nederlandse emissies naar lucht, water en bodem

Deze website toont de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van circa 350 verontreinigende stoffen in Nederland. U vindt deze emissies op diverse manieren: als kaart, grafiek en tabel maar ook in de vorm van een database voor eigen gebruik. Meer over het gebruik van de website...

Actualiteit gegevens

U vindt hier de emissies voor de emissiejaren 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2012 en 2013 (vastgesteld januari 2015) en voorlopige emissies emissiejaar 2014 (vastgesteld augustus 2015). U kunt ons via een attenderingsmail naar emissieregistratie@rivm.nl verzoeken om geïnformeerd te worden zodra er nieuwe (of gecorrigeerde) emissiegegevens beschikbaar komen. Ook kunt u ons volgen op twitter @PRTR_NL.

De emissieregistratie

Sinds 1974 werkt een groot aantal organisaties hecht samen in het project emissieregistratie. Doel is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem. Het project levert zo de emissiegegevens voor onderbouwing van milieubeleid. Het vormt de basis voor vele rapportages, bijvoorbeeld die in het kader van het Kyoto-protocol. Meer over de emissieregistratie...