Emissieregistratie

Zoekresultaten: 'methaan' (84 resultaten gevonden)

icon emission_explanation.nl.aspx:
Gebruikswijzer cijfers U kunt via deze website de emissies van relevante stoffen, voor alle compartimenten, per emissiebron op diverse ruimtelijke niveaus bekijken en exporteren. Onderstaande tabellen geven een overzicht van de beschikbare ruimtelijke niveaus per compartimen.... 5/7/2020 8:19:28 AM
icon uitstoot_gedaald.aspx:
halen is een verdere daling nodig van 7 procent. Broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (distikstofoxide N2O) en zogenoemde F-gassen zijn verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. De uitstoot van broeikasgassen wordt weergegeven in megaton (is.... 5/7/2020 8:19:30 AM
icon glossary.nl.aspx:
Begrippenlijst A B C D E F G H I J K L M N O P .... 5/7/2020 8:19:28 AM
icon STOWA Report 2014-09 Luchtgerelateerde emissies vanuit RWZI’s etc.pdf:
Final report F ina l re p ort Luchtgerelateerde emissies vanuit rwzi’s in het kader van de i-PRTR rapport 2014 09 stowa@stowa.nl www.stowa.nl TEL 033 460 32 00 FAX 033 460 32 01 Stationsplein 89 3818 LE Amersfoort POSTBUS 2180 3800 CD AMERSFOORT Publicaties van de STOWA kunt u bestellen op www.stow.... 8/14/2017 9:48:14 AM
icon STOWA 2014-09.pdf:
Final report F ina l re p ort Luchtgerelateerde emissies vanuit rwzi’s in het kader van de i-PRTR rapport 2014 09 stowa@stowa.nl www.stowa.nl TEL 033 460 32 00 FAX 033 460 32 01 Stationsplein 89 3818 LE Amersfoort POSTBUS 2180 3800 CD AMERSFOORT Publicaties van de STOWA kunt u bestellen op www.stow.... 9/17/2018 1:40:56 PM
icon Bruggen, van et al. (2019) Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017.pdf:
WOt-technical report 147 Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017 Berekeningen met het model NEMA C. van Bruggen, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, L.A. Lagerwerf, H.H. Luesink, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017 Dit Technical rep.... 11/19/2019 12:15:24 PM
icon Bruggen, van et al. (2017) Emissies naar lucht uit de landbouw in 2015.pdf:
Emissies naar lucht uit de landbouw in 2015 Berekeningen met het model NEMA C. van Bruggen, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, H.H. Luesink, S.V. Oude Voshaar, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk WOt-technical report 98 Emissies naar lucht uit de landbouw in 2015 Dit Technical r.... 1/19/2018 10:53:18 AM
icon Bruggen, van et al. (2017) Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014.pdf:
WOt-technical report 90 Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014 Berekeningen met het model NEMA C. van Bruggen, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, H.H. Luesink, S.V. Oude Voshaar, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014 2 | WOt-technic.... 9/22/2017 7:27:02 AM
icon Bruggen, van et al. (2014) Emissies naar lucht uit de Landbouw in 2012.pdf:
Berekeningen van ammoniak, stikstofoxide, lachgas, methaan en fijn stof met het model NEMA C. van Bruggen, A. Bannink, C.M. Groenestein, B.J. de Haan, J.F.M. Huijsmans, H.H. Luesink, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk WOt-technical report 3 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Emissie.... 8/14/2017 9:51:36 AM
icon Bruggen, van et al. (2015) Emissies naar lucht uit de landbouw 1990-2013.pdf:
Berekeningen van ammoniak, stikstofoxide, lachgas, methaan en fijn stof met het model NEMA C. van Bruggen, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, H.H. Luesink, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk WOt-technical report 46 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Emissies naar lucht .... 12/7/2016 9:34:06 AM
icon Groenestein, et al. (2016) Methaanemissie uit mest.pdf:
Methaanemissie uit mestSchatters voor biochemisch methaan potentieel (BMP) en methaanconversiefactor (MCF)C.M. Groenestein, J. Mosquera, R.W. Meise Methaanemissie uit mestMethaanemissie uit mestMethaanemissie uit mestMethaanemissie uit mestMethaanemissie uit mestMethaanemissie uit mestMethaanemissie.... 8/14/2017 10:04:30 AM
icon KIWA, 2016. Methaanemissie door Gasdistributie.pdf:
Methaanemissie door Gasdistributie Methaanemissie door Gasdistributie GT-160096 2 juni 2016 Rapportage over 2015 volgens het Monitoringsprotocol Methaanemissie Gasdistributie Kiwa Technology B.V. Wilmersdorf 50 Postbus 137 7300 AC Apeldoorn Tel. 055 539 33 93 Fax 055 539 34 94 www.kiwatechnology.nl.... 7/6/2016 9:18:28 AM
icon Ten Broeke en Hulskotte (2009) Actuele VOS- en PAK-profielen van wegverkeer.pdf:
Princetonlaan 6 Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl/milieu T 030 256 42 56 F 030 256 42 75 TNO-rapport TNO-034-UT-2009-00604_RPT-ML Actuele VOS-en PAK-profielen van wegverkeer Datum november 2009 Auteur(s) Ir. H.M. ten Broeke Ir. J.H.J. Hulskotte Projectnummer 034.21230/01.03 Trefwoorden Opdrac.... 9/9/2019 6:56:56 AM
icon Document met richtsnoeren voor de totstandbrenging van het Europese PRTR.pdf:
Europese Commissie Directoraat-generaal Milieu Document met richtsnoeren voor de totstandbrenging van het Europees PRTR 31 mei 2006 Inhoud Afkortingen................................................................................................................................. 1 Inleiding............. 9/11/2008 2:07:00 PM
icon Gerrits, et al. (2014) Methaanproductie bij witvleeskalveren.pdf:
Walter J.J. Gerrits, Jan Dijkstra en André Bannink Methaanproductie bij witvleeskalveren Methaanproductie bij witvleeskalveren Walter J.J. Gerrits1, Jan Dijkstra1 en André Bannink2 1 Wageningen UR Leerstoelgroep Diervoeding 2 Wageningen UR Livestock Research Wageningen UR Livestock Research Wagenin.... 8/14/2017 10:01:10 AM
icon KIWA, 2015. Evaluatie emissiefactoren.pdf:
GT-140219 28 januari 2015 Evaluatie emissiefactoren Kiwa Technology B.V. Wilmersdorf 50 Postbus 137 7300 AC Apeldoorn Tel. 055 539 33 93 Fax 055 539 34 94 www.kiwatechnology.nl Colofon Titel Evaluatie emissiefactoren Projectnummer 140101560 Projectmanager H.A. Ophoff Opdrachtgever Netbheer Nederlan.... 3/2/2015 1:31:48 PM
icon NAVOS 2005 Achtergronden bij het advies Nazorg voormalige stortplaatsen.pdf:
Achtergronden bij het advies Nazorg Voormalige Stortplaatsen (NAVOS) april 2005 Voorwoord Het eindadvies van het NAVOS-project bevat een groot aantal degelijke adviezen en aanbevelingen voor de aanpak van de circa 4.000 voormalige stortplaatsen in Nederland. Het gaat dan vooral om de organisatie en .... 2/1/2018 3:05:46 PM
icon Lagerwerf et al. (2019) Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands.pdf:
WOt-technical report 148 Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, NMVOC, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA); Update 2019 L.A. Lagerwerf, A. Bannink, C. van Bruggen, C.M. Groenestein, J.F.M. H.... 3/27/2019 2:27:10 PM
icon Hoek, Van der, and Schijndel (2006) Methane and nitrous oxide emissions from animal manure.pdf:
RIVM report 680125002/2006 MNP report 500080002/2006 Methane and nitrous oxide emissions from animal manure management, 1990 -2003 Background document on the calculation method for the Dutch National Inventory Report K.W. Van der Hoek and M.W. Van Schijndel* * Netherlands Environmental Assessment Ag.... 9/11/2008 1:57:00 PM
icon Rap 2020-0040 ENINA methodology report update 2019.pdf:
National Institute for Public Health and the Environment Ministry of Health, Welfare and Sport Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register.RIVM report 2020-0040 E. Honig et al. Meth.... 4/14/2020 1:09:16 PM
icon Rap 2019-0018 ENINA methodology report update 2018.pdf:
National Institute for Public Health and the Environment Ministry of Health, Welfare and Sport Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Wasteas used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register.RIVM Report 2019-0018C.J. Peek et al. Metho.... 9/13/2019 8:00:30 AM
icon NIR2017.pdf:
Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2015National Inventory Report 2017 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990–2015 National Inventory Report 2017 RIVM Report 2017-0033 RIVM Report 2017-0033 Page 2 of 361 Colophon © RIVM 2017 National Institute for Public Health and the Enviro.... 5/8/2018 2:37:36 PM
icon NIR2019.pdf:
Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2017National Inventory Report 2019 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990–2017 National Inventory Report 2019 15 April 2019 Version RIVM Report 2019-0020 Page 2 of 416 RIVM Report 2019-0020 Colophon © RIVM 2019 National Institute for Public .... 4/30/2019 7:50:30 AM
icon Rap 2018-0007 ENINA methodology report update 2017.pdf:
National Institute for Public Health and the Environment Ministry of Health, Welfare and Sport Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste (Update 2017), as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register.RIVM Report 2018-0007 C.J. .... 5/8/2018 2:41:42 PM
icon Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands. Update 2019.pdf:
WOt-technical report 148 Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, NMVOC, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA); Update 2019 L.A. Lagerwerf, A. Bannink, C. van Bruggen, C.M. Groenestein, J.F.M. H.... 3/15/2019 7:43:54 AM
icon NIR2009.pdf:
Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2007 National Inventory Report 2009 Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2007 National Inventory Report 2009 C.W.M. van der Maas P.W.H.G. Coenen1 P.J. Zijlema2 L.J. Brandes K. Baas3 G. van den Berghe2 G.J. van den Born B. Guis3 G. Geilenk.... 5/27/2009 12:07:22 PM
icon NIR2008.pdf:
Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2006 Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2006 National Inventory Report 2008 C.W.M. van der Maas, P.W.H.G. Coenen2, P.G. Ruyssenaars H.H.J. Vreuls1 L.J. Brandes K. Baas4 G. van den Berghe3 G.J. van den Born B. Guis4 A. Hoen R. te Molder .... 4/15/2008 2:32:52 PM
icon NIR2016.pdf:
Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2014National Inventory Report 2016 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990–2014 National Inventory Report 2016 RIVM Report 2016-0047 RIVM Report 2016-0047 Colophon © RIVM 2016 National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), .... 7/27/2016 9:41:10 AM
icon Olie- en gaswinning.doc:
MEWAT Leverancier en datum update meta-informatie Verantwoordelijke taakgroep ENINA Dataleverancier K.Peek Datum aanlevering november 2002 Definities en coderingen Codering Procesomschrijving RAP Doelgroep SBI Gasdistributie 0800205 Energiesector 40 Gastransport 6800105 Energiesector 603 .... 6/2/2006 1:36:00 PM
icon 6. AH - Diffuse bronnen.pdf:
www.ecn.nl Hoezo, meten aan emissies? Arjan Hensen, Pim van den Bulk, Arnoud Frumau, Mark Blom, Alex Vermeulen, Albert Bleeker. Utrecht 16 juni 2015 Conclusie van presentatie •Blijf/ga meten aan diffuse bronnen –Daar zitten veel onzekerheden •Meetmethoden ontwikkelen zich –Standaard kan innovatie t.... 6/30/2015 12:45:36 PM
icon NIR2010.pdf:
Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2008 National Inventory Report 2010 Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2008 National Inventory Report 2010 C.W.M. van der Maas P.W.H.G. Coenen1 P.J. Zijlema2 K. Baas3 G. van den Berghe2 G.J. van den Born A.T. Brandt4 B. Guis3 G. Geilenk.... 5/3/2010 9:15:22 AM
icon NIR2011.pdf:
Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990 -2009 National Inventory Report 2011 Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2009 Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2009 National Inventory Report 2011 C.W.M. van der Maas, P.W.H.G. Coenen1, P.J. Zijlema2, K. Baas3, G. van den .... 4/15/2011 12:51:40 PM
icon NIR2007.pdf:
page 1 of 218 Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP) MNP report 500080 006 Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2005 National Inventory Report 2007 L.J. Brandes, P.G. Ruyssenaars, H.H.J. Vreuls1, P.W.H.G. Coenen2, K. Baas4, G. van den Berghe3, G.J. van den Born, B. Guis4, A. H.... 4/13/2007 4:23:44 PM
icon NIR2015.pdf:
Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2013National Inventory Report 2015 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990–2013 National Inventory Report 2015 RIVM Report 2015-0188 RIVM Report 2015-0188 Page 2 of 286 Colophon © RIVM 2015 National Institute for Public Health and the Enviro.... 2/19/2016 3:16:10 PM
icon Pieters 2011_Verbetering schatting effluentvrachten RWZIs.pdf:
Project: 311275 Verbetering schatting effluentvrachten RWZI’s Aanbevelingen effluentvrachten voor EmissieRegistratie op basis van de Watson database Definitief Grontmij Nederland B.V. Amsterdam, 28 oktober 2011 Project: 311275 Pagina 2 van 102 Project: 311275 Pagina 3 van 102 Verantwoording Titel .... 11/10/2011 11:59:38 AM
icon 2. WvdM Emissiesymposium 2015.pdf:
–Duiding: Infographic (stikstof-uitstoot) Vandaag publicatie van de definitieve emissiereeks 1990-2013 –Broeikasgassen (CO2, methaan, lachgas) –NEC stoffen (Stikstofoxiden, Fijn Stof, Ammoniak, Zwaveldioxide) –Bijzondere stoffen (Hexachloorbenzeen, Elemental Carbon) Internationale ontwikkelingen –‘R.... 6/18/2015 1:05:52 PM
icon NIR2012.pdf:
Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2010 Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2010 National Inventory Report 2012 Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2010 National Inventory Report 2012 Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2010 National Inventory Rep.... 4/19/2012 1:27:24 PM
icon NIR2013.pdf:
Greenhouse gas emissions in The Netherlands 1990-2011 Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2011 National Inventory Report 2013 Greenhouse gas emissions in The Netherlands 1990-2011 National Inventory Report 2013 Greenhouse gas emissions in The Netherlands 1990-2011 National Inventory Rep.... 4/15/2013 2:08:08 PM
icon NIR2004.pdf:
RIVM report 773201008 /2004 Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2002. National Inventory Report 2004 K. Klein Goldewijk, J.G.J. Olivier, J.A.H.W. Peters, P.W.H.G. Coenen1 and H.H.J. Vreuls 2 This investigation has been performed by order and for the account of the Directorate-General fo.... 4/4/2013 1:21:34 PM
icon Os, van, et al (2016). Geografisch informatiesysteem voor de emissieregistratie van landbouwbedrijven GIABplus-bestand 2013.pdf:
Geografisch informatiesysteem voor de emissieregistratie van landbouwbedrijven GIABplus-bestand 2013 – Status A J. van Os, L.J.J. Jeurissen & H.S.D. Naeff WOt-technical report 66 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Geografisch informatiesysteem voor de emissieregistratie van landbouwbedrijve.... 8/16/2016 9:09:54 AM
icon Afsteken vuurwerk.pdf:
Emissieschattingen Diffuse Bronnen Emissieschattingen Diffuse bronnen Emissieregistratie Afsteken vuurwerk Versie juni 2018 In opdracht van RIJKSWATERSTAAT – WVL Uitgevoerd door DELTARES en TNO Afsteken vuurwerk 2 Afsteken vuurwerk 1 Omschrijving emissiebron Jaarlijks worden tijdens de jaarwisselin.... 6/26/2018 7:33:00 AM
icon IIR2014_NL_680355015.pdf:
Emissions of air pollutants Informative Inventory Report 2014 Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2012 Netherlands Informative Inventory Report 2014 B.A. Jimmink, H.M. ten Broeke1, P.W.H.G. Coenen1, R. Dröge1, G.P. Geilenkirchen2, A.J. Leekstra, C.W.M. van der Maas, R.A.... 4/7/2014 11:00:16 AM
icon Mestbewerking en -vergisting.pdf:
vergisting Beschrijving Mestbewerking en –vergisting veroorzaakt emissies van onder andere ammoniak (NH3), methaan (CH4), stikstofdioxide (N2O) en stikstofmonoxyde (NOx). Het bekendste proces van mestbewerking is het scheiden van mest in een dikke en een dunne fractie, dit kan mechanisch maar ook do.... 9/13/2019 12:16:06 PM
icon RWS 2016 Afvalverwerking_in_nederland_gegevens_2015.pdf:
Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2015 Datum november 2016 Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2015 | november 2016 Pagina 2 van 81 Colofon Projectnaam Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2015 Aantal bijlagen 6 Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met: Hoewel dit rapport met d.... 8/14/2017 10:15:38 AM
icon Methodology for reporting LULUCF 2015.pdf:
WOt-technical report 52 Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector in the Netherlands Methodological background E.J.M.M. Arets, J.W.H van der Kolk, G.M. Hengeveld, J.P. Lesschen, H. Kramer, P.J. Kuikman & M.J. Schelhaas Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Greenhouse gas reporting for the .... 7/14/2016 7:32:44 AM
icon Berg, van den, et al (2016) PEARL model for pesticide behaviour and emissions in soil-plant systems 2016.pdf:
WOt-technical report 61 PEARL model for pesticide behaviour and emissions in soil-plant systems Description of processes F. van den Berg, A. Tiktak, J.J.T.I. Boesten & A.M.A. van der Linden Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu PEARL model for pesticide behaviour and emissions in soil-plant sy.... 7/12/2016 7:00:00 AM
icon 2009-105 Wijziging uitvoeringsregeling PRTR en Regeling advisering.pdf:
Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 mei 2009, nr. BJZ2009037173, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol en de Regeling advisering Inspectoraat-Generaal VROM in verband met de integratie van verplichtingen o.... 3/3/2010 9:55:08 AM
icon Het Integrale PRTR-verslag, VROM infoblad.pdf:
Milieuverslaglegging en PRTR: veranderingen vanaf het verslagjaar 2009 September 2008 Als bedrijf en bevoegd gezag moet u vanaf 2009 rekening houden met veranderingen in het Milieujaarverslag (MJV) en het PRTR-verslag. Dit informatieblad geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor indu.... 11/21/2008 11:43:32 AM
icon Verordening Europese PRTR.pdf:
I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 166/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Ric.... 9/11/2008 2:07:00 PM
icon NIR2005.pdf:
RIVM report 773201009 /2005 Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2003. National Inventory Report 2005 K. Klein Goldewijk, J.G.J. Olivier, J.A.H.W. Peters, P.W.H.G. Coenen1 and H.H.J. Vreuls 2 This investigation has been performed by order and for the account of the Directorate-General fo.... 4/4/2013 1:22:38 PM
icon IIR2011_NL_680355003.pdf:
Emissions of air pollutants Informative Inventory Report 2011 Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2009 Netherlands Informative Inventory Report 2011B.A. Jimmink, P.W.H.G. Coenen1, R. Dröge1, G.P. Geilenkirchen2, A.J. Leekstra, C.W.M. van der Maas, C.J. Peek2, J. Vonk, D.... 10/10/2011 11:25:34 AM
icon IIR2012_NL_680355008.pdf:
Emissions of air pollutants Informative Inventory Report 2012 Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2010 Netherlands Informative Inventory Report 2011 | 1 Netherlands Informative Inventory Report 2012 B.A. Jimmink, P.W.H.G. Coenen1, R. Dröge1, G.P. Geilenkirchen2, A.J. Le.... 4/20/2012 1:04:24 PM
icon IIR2013_NL_680355012.pdf:
Emissions of air pollutants Informative Inventory Report 2013 Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2011 Netherlands Informative Inventory Report 2013 B.A. Jimmink, H.M. ten Broeke1, P.W.H.G. Coenen1, R. Dröge1, G.P. Geilenkirchen2, A.J. Leekstra, C.W.M. van der Maas, R.A.... 3/15/2013 3:13:38 PM
icon IIR2015_NL_2014-0166.pdf:
1990-2013 Informative Inventory Report 2015 Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2013 Informative Inventory report 2015 RIVM Report 2014-0166 RIVM Report 2014-0166 Page 2 of 179 Colophon © RIVM 2015 Parts of this publication may be reproduced, provided acknowledgement i.... 3/14/2015 2:20:38 PM
icon IIR2016_NL_2015-0210.pdf:
Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2014 Informative Inventory Report 2016 Informative Inventory Report 2016 Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2014 RIVM Report 2015-0210 B.A. Jimmink et al. RIVM Report 2015-0210 Colophon © RIVM 2016 Par.... 9/23/2016 5:57:22 AM
icon IIR2018_NL-2018-0013.pdf:
National Institute for Public Health and the Environment Ministry of Health, Welfare and Sport Informative Inventory Report 2018Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2016 RIVM Report 2018-0013 D. Wever et al. Informative Inventory Report 2018 Emissions of transboundary a.... 5/8/2018 2:40:36 PM
icon 680355001 Emissieregistratie Strategienota 2010-2013 Versie 1.1.pdf:
ER M/680355 – Emissieregistratie Strategienota 2010-2013 Versie 1.1 RIVM rapportnummer 680355001 2 RIVM-rapport 680355001 Versiebeheer Versie Datum Opmerking Verzendlijst 0.1 7 maart 2010 Geannoteerde Inhoudsopgave BL, PvZ, RM, LP 0.2 22 maart 2010 Integratie met visie per taakgroep Leden WEM 0.3 1.... 11/19/2010 9:19:46 AM
icon NIR2006.pdf:
MNP report 500080001/2006 Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2004 National Inventory Report 2006 L.J. Brandes, G.E.M. Alkemade, P.G. Ruyssenaars, H.H.J. Vreuls1, P.W.H.G. Coenen2 This investigation has been performed by order and for the account of the Directorate-General for Environme.... 11/3/2006 1:46:02 PM
icon NIR2020.pdf:
15 April 2020 Page 1 of 525 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990–2018 National Inventory Report 2020 15 April 2020 RIVM report 2020-0031 RIVM report 2020-0031 Page 2 of 525 Colophon © RIVM 2020 National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), P.O. Box 1, 3720 BA Bilthove.... 5/7/2020 7:40:58 AM
icon NIR2018.pdf:
Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2016National Inventory Report 2018 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990–2016 National Inventory Report 2018 RIVM Report 2018-0006 RIVM Report 2018-0006 Page 2 of 406 Colophon © RIVM 2018 National Institute for Public Health and the Environ.... 5/8/2018 2:34:26 PM
icon Atmosferische Depositie op Nederland en NCP.pdf:
Emissieschattingen Diffuse Bronnen Emissieschattingen Diffuse bronnen Emissieregistratie Atmosferische Depositie op Nederland en Nederlands Continentaal Plat Versie juni 2019 In opdracht van RIJKSWATERSTAAT – WVL Uitgevoerd door TNO DELTARES EN PBL Atmosferische depositie op Nederland en Nederlands.... 6/24/2019 9:44:22 AM
icon Huishoudelijk afvalwater.pdf:
Emissieschattingen Diffuse Bronnen Emissieschattingen Diffuse bronnen Emissieregistratie Huishoudelijk afvalwater Versie mei 2016 De gepresenteerde methode voor emissieberekening van de genoemde emissieoorzaken in deze factsheet is actueel, maar vanaf 2017 worden de nieuwe emissiecijfers niet meer t.... 6/29/2017 1:23:00 PM
icon EMS prot_ontgassen ladingdampen Binnenvaart.pdf:
EMS-protocol Emissies door Binnenvaart: Ontgassing van ladingdampen naar lucht Versie 4, 1.10.2003 1 oktober 2003 Auteur: Ernst Bolt Adviesdienst Verkeer en Vervoer afdeling Scheepvaart ii EMS-protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 12/11/2003 12:06:52 PM
icon LCP directive 2006.pdf:
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen ►B RICHTLIJN 2001/80/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 oktober 2001 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stoo.... 9/26/2008 12:31:52 PM
icon NSL.pdf:
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 02 I Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Inhoud Voorwoord 05 Samenvatting 07 Halen van de normen 08 De NSL-systematiek 08 Autonome ontwikkeling 09 “In betekenende mate”-projecten 09 Maatregelen 09 De balans 13 1 Inleiding 15 1.1 Aanleiding .... 1/13/2014 10:25:00 AM
icon NIR2014.pdf:
Greenhouse gas emissions in The Netherlands 1990-2012 Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2012 National Inventory Report 2014 Greenhouse gas emissions in The Netherlands 1990-2012National Inventory Report 2014 Colophon Greenhouse gas emissions in The Netherlands 1990-2012National Invent.... 4/15/2014 2:21:28 PM
icon Klein et al. (2012) Methods for calculating the emissions of transport in NL.pdf:
Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands April 2012 Text and editing: Task Force on Transportation of the Dutch Pollutant Release and Transfer Register (see www.emissieregistratie.nl) comprising the following members: -John Klein (CBS-Environmental Statistics) jken@cbs.n.... 4/20/2012 12:43:46 PM
icon Klein et al. (2013) Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands.pdf:
Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands May 2013 Text and editing: Task Force on Transportation of the Dutch Pollutant Release and Transfer Register (see www.emissieregistratie.nl) comprising the following members: -John Klein (CBS-Environmental Statistics) jken@cbs.nl .... 10/9/2013 1:11:48 PM
icon Klein et al. (2014) Methods for calculating the emissions of transport in NL.pdf:
Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands May 2014 Text and editing: Task Force on Transportation of the Dutch Pollutant Release and Transfer Register (see www.emissieregistratie.nl) comprising the following members: -John Klein (CBS-Environmental Statistics) jken@cbs.nl .... 7/15/2014 7:48:42 AM
icon MD-AF20120044_MK Report emission factors N2O and CH4_revision 2012 v1 15022012.pdf:
Update of emission factors for N2O and CH4 for composting, anaerobic digestion and waste incineration February 2012 Final report, revision 2012 © DHV B.V. No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by any other means, without .... 2/3/2016 12:17:06 PM
icon Kramer, et al. (2015) Basiskaart Natuur 2013 WOt technical report 41.pdf:
Een landsdekkend basisbestand voor de terrestrische natuur in Nederland H. Kramer & J. Clement WOt-technical report 41 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Basiskaart Natuur 2013 Dit Technical report is gemaakt conform het Kwaliteitshandboek van de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Mi.... 8/14/2017 10:09:28 AM
icon IIR2019 RIVM report 2019-0016.pdf:
InformativeInventory Report 2019Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990–2017 Informative Inventory Report 2019 Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990–2017 RIVM Report 2019-0016 RIVM Report 2019-0016 Page 2 of 248 Colophon © RIVM 2019 Parts of thi.... 9/25/2019 2:11:14 PM
icon Groenafvalverwerking.pdf:
Beschrijving Bij het verwerken van organisch afval (compostering) komen stoffen vrij als ammoniak, methaan, kooldioxide en distikstofoxide. Het landelijk totaal voor deze emissies wordt toegedeeld op basis van de hoeveelheid verwerkt organisch afval per jaar. Cijfers hierover zijn afkomstig uit het .... 9/13/2019 12:14:36 PM
icon Kuilvoeropslag.pdf:
n emitteren naar de buitenlucht. Deze verbindingen worden samengenomen onder de noemer NMVOS (niet-methaan vluchtige organische stoffen). Kuilvoer wordt gebruikt als (bij) voer op rundveebedrijven. De verdeling is dan ook gebaseerd op de aantallen rundvee per bedrijf, afkomstig uit GIAB (zie documen.... 9/13/2019 12:17:22 PM
icon Stortplaatsen.pdf:
r organisch afval onder zuurstofarme omstandigheden wordt afgebroken. Het bestaat voornamelijk uit methaan (CH4) en kooldioxide (CO2). De voor Nederland berekende hoeveelheid stortgas wordt verdeeld over de stortlocaties op basis van de hoeveelheid onttrokken stortgas per locatie. Cijfers hierover z.... 9/13/2019 12:43:24 PM
icon DHV2010 - Update emission factors N2O and CH4 for Waste.pdf:
Update of emission factors for N2O and CH4 for composting, anaerobic digestion and waste incineration July 2010 Final report © DHV B.V. No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by any other means, without the prior written p.... 9/12/2017 1:32:10 PM
icon IIR2017_NL_2017-0002.pdf:
Informative Inventory Report 2017 Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2015 RIVM Report 2017-0002 B.A. Jimmink et. al. Informative Inventory Report 2017 Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2015 RIVM Report 2017-0002 RIVM Report 2017-0002 Pa.... 5/8/2018 2:40:08 PM
icon Klein et al. (2015) Methods for calculating emission from transport in NL.pdf:
Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands 2015 Task Force on Transportation of the Dutch Pollutant Release and Transfer Register: John Klein Statistics Netherlands Hermine Molnár‐in ‘t Veld Statistics Netherlands Gerben Geilenkirchen PBL Netherlands Environmental Assessme.... 1/7/2016 4:01:06 PM
icon Klein et al. (2012) Methoden voor berekening van emissies door mobiele bronnen in NL - tabellenset.xls:
10.1 9.2 9.1 8.2 8.1 7.10 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 6.11 6.10 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 5.3 5.2 5.1 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 3.3 3.2 3.1 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.3.... 4/24/2012 10:04:08 AM
icon Smink, et al (2005) calculation of methane production from enteric fermentation in dairy cow.pdf:
CALCULATION OF METHANE PRODUCTION FROM ENTERIC FERMENTATION IN DAIRY COWS Authors: W. Smink K.W. van der Hoek A. Bannink J. Dijkstra October 2005 Project number SenterNovem: 0377-05-02-02-003 Methane production of dairy cows 2 CALCULATION OF METHANE PRODUCTION FROM ENTERIC FERMENTATION IN DAIRY COWS.... 9/11/2008 1:57:00 PM
icon Bannink (2011). Methane emissions from enteric fermentation by dairy cows, 1990-2008.pdf:
265WOt werkdocumenten Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu A. Bannink Methane emissions from enteric fermentation in dairy cows, 1990-2008 Background document on the calculation method and uncertainty analysis for the Dutch National Inventory Report on Greenhouse Gas Emissions Methane emission.... 10/13/2011 4:18:52 PM
icon Richtlijn Industriële Emissies.pdf:
Nr. 2137314 november2012Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 31 oktober 2012, nr. IENM/BSK-2012/196587, houdende wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer, de Regeling omgevingsrecht en enkele andere regelingen ten behoeve van de omzetting van Richtlijn 2010/75.... 10/7/2013 7:37:32 PM
icon Uncertainty of greenhouse gas emissions 1999.pdf:
UKRap Version 4.00 Tier-2 uncertainty analysis of the Dutch greenhouse gas emissions 1999 Xander Olsthoorn & Annemarie Pielaat R-03/06 June 2003 Internal review: M.A. van Drunen IVM Institute for Environmental Studies Vrije Universiteit De Boelelaan 1087 1081 HV Amsterdam The Netherlands Tel. ++31-.... 9/11/2008 2:06:00 PM
icon Zeeman (1994) Methane production and emission in storages for animal manure..pdf:
Fertilizer Research 37:207-211, 1994. (~) 1994 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. Methane production/emission in storages for animal manure G. Zeeman Department of Environmental Technology, Agricultural University, Wageningen, The Netherlands Abstract Results of extended researc.... 8/14/2017 10:30:58 AM