Deze bronnen top 10 is gebaseerd op de dataset 1990-2021met de definitieve nationale totalen naar lucht.

Bronnen top 10 dataset 1990-2021 met definitieve nationale totalen naar lucht

 In 'Bronnen Top 10' kunt u voor een compartiment (lucht, water etc.) de belangrijkste bronnen zien die verantwoordelijk zijn voor de emissie van de geselecteerde stof. Standaard worden er tien getoond maar via [extra opties] kunt u het aantal bronnen verhogen of verlagen. U kunt de bronnen op het niveau van de doelgroep zien, per subdoelgroep of op het meest gedetailleerde niveau, de emissieoorzaak. Het gaat dan om de landelijke emissies van deze bron. Daarnaast is het mogelijk om te zien welke bedrijven de meeste uitstoot geven.
Let op: de te selecteren stoffen zijn afhankelijk van het gekozen compartiment.