Op deze pagina kunt u kiezen uit twee datasets: de 1990-2021 reeks of de 1990-2022 reeks.

De 1990-2021 reeks bevat alle emissiedata zoals u deze van ons gewend bent: zowel de nationale als de regionale emissiegegevens naar lucht, water en bodem. Deze dataset is volledig en definitief vastgesteld.

De 1990-2022 reeks bevat de emissiedata voor zover deze reeds beschikbaar zijn binnen de Emissieregistratie. Op dit moment bevat deze dataset de vastgestelde nationale totalen  en geregionaliseerde emissies naar lucht. Deze data zal in juli 2024 worden aangevuld met de nationale totalen en  geregionaliseerde cijfers voor water.