De Emissieregistratie berekent voor diverse stoffen hoeveel er jaarlijks op water en riool geloosd wordt. De methodiek waarmee deze berekeningen tot stand komen wordt vastgelegd in factsheets per emissieoorzaak. De factsheets worden sinds 2017 alleen geactualiseerd indien er veranderingen in methodiek zijn opgetreden.

Er zijn verschillende water documenten te vinden: