De Emissieregistratie is een samenwerkingsverband dat jaarlijks de emissies van alle relevante Nederlandse bronnen vaststelt. De data van de Emissieregistratie bevat emissies van ongeveer 375 milieubelastende stoffen en stofgroepen.

Data in de Emissieregistratie

De Emissieregistratie is de centrale locatie voor alle Nederlandse emissiedata. Het levert daarmee dé formele historische en meest recente emissiedata van Nederland. Het is een onafhankelijke en betrouwbare databron waarin emissies van ongeveer 375 stoffen en stofgroepen worden geregistreerd. De gegevens worden door de Emissieregistratie jaarlijks gecontroleerd, bewerkt en geregistreerd. De data moet voldoen aan de volgende criteria: het is actueel, juist, volledig, transparant, vergelijkbaar, consistent en nauwkeurig. Elk jaar worden in december de definitieve emissiegegevens van het voorgaande jaar vastgesteld. In december 2020 waren dat de emissiecijfers van 2019. Met deze centrale database voldoen we aan nationale en internationale rapportageverplichtingen van emissiegegevens.

Geregistreerde emissies (E-MJV verslagen) komen samen met de berekende emissies door taakgroepen in de Emissieregistratie database terecht. Met deze data worden publicaties en rapportages geschreven, zodat aan internationale verplicthingen wordt voldaan.

Het samenwerkingsverband Emissieregistratie

De Emissieregistratie is een samenwerkingsverband tussen vijf kennisinstellingen: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), PBLPlanbureau voor de Leefomgeving, Wageningen Research en Deltares. De Emissieregistratie stelt jaarlijks de emissies van alle relevante Nederlandse bronnen vast. Deze worden door de Emissieregistratie gecontroleerd, bewerkt en geregistreerd. Daarnaast verdeelt de Emissieregistratie de emissies ruimtelijk over Nederland, zodat bekend is waar de emissies vrijkomen. Verder houdt de Emissieregistratie bij of Nederland zich aan de internationale klimaatverplichtingen houdt en aan de richtlijnen op het gebied van luchtverontreinigende stoffen. Hiervoor stelt de Emissieregistratie jaarlijks namens Nederland twee rapporten op: het National Inventory Report over de uitstoot van broeikasgassen en het Informative Inventory Report over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.

Wat is de Emissieregistratie?

(Beeldtitel: De emissieregistratie, wat is dat? Een animatie.)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Bij alles wat we doen, stoten we stoffen uit.
Dat noemen we emissies.
Niet alleen in de industrie, landbouw of luchtvaart,
maar ook bijvoorbeeld bij autorijden of schoonmaken.
Al die stoffen komen terecht in onze leefomgeving.
De ene stof is schadelijker dan de andere.
Daarom is het belangrijk om alle emissies te volgen.
Voor onze eigen gezondheid, het klimaat en de kwaliteit van het milieu.
Samen met verschillende partners
houdt het RIVM de emissiecijfers van honderden stoffen bij.
Zo zien we waar emissies vandaan komen
en welke milieuproblemen daardoor ontstaan.
Het RIVM berekent, controleert en registreert alle data
in één centrale database, de emissieregistratie.
Daarmee maken we rapporten en voldoet Nederland aan internationale afspraken.
Elk jaar vernieuwen we de data.
De overheid gebruikt deze data om beleid te maken
en om te controleren of nieuwe regels bijvoorbeeld zorgen voor minder uitstoot.
Het lukt niet om alle emissies te meten.
We berekenen daarom de meeste.

(Een auto rijdt langs.)

Neem bijvoorbeeld de uitstoot van je auto.
Van elk type voertuig is gemeten
hoeveel schadelijke stoffen hij uitstoot per kilometer.
En van miljoenen voertuigen weet het CBS hoeveel kilometer ze rijden.
Zo berekenen we wat de totale uitstoot in Nederland is.
Alle emissiegegevens zijn openbaar.
Op de website kun je de emissiedata bekijken
en zelf grafieken en kaarten samenstellen.
Bijvoorbeeld van jouw gemeente.
Of een fabriek bij jou in de buurt.
Wil je meer weten of zien wat de uitstoot in jouw gemeente is,
ga naar emissieregistratie.nl.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Ga naar emissieregistratie.nl.)

Gegevens in de centrale database

De centrale data van de Emissieregistratie bevat gegevens over de grootte en locatie van emissies in Nederland. Het gaat om de emissies van milieuverontreinigende stoffen naar water en lucht. De volgende gegevens staan in de centrale database:

  • Individueel geregistreerde puntbronnen: emissiebronnen die op locatie worden gemeten of berekend
  • Diffuse bronnen: activiteiten waarvan de emissies niet direct aan een locatie zijn toegekend, zoals wegverkeer
  • Onderliggende statistische, geografische of andere informatie die nodig is om de emissies te lokaliseren

In de centrale database worden emissiegegevens op vijf manieren ingedeeld:

Lees meer over de data.