Via onderstaande button kunt u de data export module bereiken. 

Data export keuze dataset

De exportmodule van de 1990-2021 reeks bevat alle emissiedata zoals u deze van ons gewend bent: zowel de nationale als de regionale emissiegegevens naar lucht, water en bodem. Deze dataset is volledig en definitief vastgesteld.

De exportmodule van de 1990-2022 reeks bevat de emissiedata voor zover die reeds beschikbaar zijn binnen de Emissieregistratie. Op dit moment bevat deze dataset de vastgestelde nationale totalen naar lucht maar nog geen geregionaliseerde data. 

Export 1990-2021

Figuur met een preview van de data export module

Ga hier naar de data export module van de definitieve dataset 1990-2021

Export 1990-2022

Figuur met een preview van de data export module

Ga hier naar de data export module van de definitieve dataset 1990-2022