Via onderstaande buttons kunt u de data export module bereiken. U kunt kiezen uit twee datasets: de 1990-2020 reeks of de 1990-2021 reeks.

Data export keuze dataset

De exportmodule van de 1990-2020 reeks bevat alle emissiedata zoals u deze van ons gewend bent: zowel de nationale als de regionale emissiegegevens naar lucht, water en bodem. Deze dataset is volledig en definitief vastgesteld.

De exportmodule van de 1990-2021 reeks bevat de emissiedata voor zover die reeds beschikbaar zijn binnen de Emissieregistratie. Op dit moment bevat deze dataset de vastgestelde nationale totalen van de emissies naar lucht voor de jaren 1990-2021. In de loop van het jaar zal deze dataset aangevuld worden met de nationale totalen naar water en de geregionaliseerde cijfers voor alle compartimenten. 

Export definitieve dataset 1990-2020

Export dataset 1990-2021 met definitieve nationale totalen naar lucht