Om de emissies van de stoffen te volgen, is het van cruciaal belang om te weten wat de emissiebronnen zijn. Voordat een stof in de database wordt opgenomen, worden de (belangrijkste) bronnen of de activiteiten waarbij de stoffen in het milieu terechtkomen geïnventariseerd. Hierbij maken we onderscheid tussen puntbronnen en diffuse bronnen.