De Emissieregistratie verzamelt en registreert de uitstoot (emissie) van ongeveer 375 verontreinigende stoffen in Nederland. Er is grote maatschappelijke aandacht voor een aantal van deze emissies. Hieronder vindt u meer informatie en uitleg over diverse onderwerpen.