De Informative Inventory Report (IIR) is het rapport over de emissies van grootschalige grensoverschrijdende luchtverontreiniging. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  stelt dit in samenwerking met diverse partnerinstituten jaarlijks op. Dit gebeurt op verzoek van het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Waarom maakt Nederland de IIR?

Met het opstellen van de IIR voldoet Nederland aan de internationale rapportageverplichtingen van:

  • De ' Convention on long-range transboundary air pollution' (afgekort: CLRTAP)
  • De nationale emissieplafondrichtlijnen ('National Emission Ceilings Directive', afgekort: NECD)

Wat staat er in de IIR?

  • Analyses van ontwikkelingen in de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen vanaf 1990.
  • Beschrijvingen van gebruikte rekenmethoden en databronnen
  • Kwalitatieve trendanalyse
  • Samenvatting van verwachtingen voor het behalen van de reductiedoelstellingen