De Informative Inventory Report (IIR Informative Inventory Report (Informative Inventory Report)) is het rapport over de emissies van grootschalige grensoverschrijdende luchtverontreiniging. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) stelt dit in samenwerking met diverse partnerinstituten jaarlijks op. Dit gebeurt op verzoek van het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Waarom maakt Nederland de IIR?

Met het opstellen van de IIR Informative Inventory Report (Informative Inventory Report) voldoet Nederland aan de internationale rapportageverplichtingen van:

  • De ' Convention on long-range transboundary air pollution' (afgekort: CLRTAP Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution))
  • De nationale emissieplafondrichtlijnen ('National Emission Ceilings Directive', afgekort: NECD National Emissions Ceiling Directive (National Emissions Ceiling Directive))

Wat staat er in de IIR?

  • Analyses van ontwikkelingen in de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen vanaf 1990.
  • Beschrijvingen van gebruikte rekenmethoden en databronnen
  • Kwalitatieve trendanalyse
  • Samenvatting van verwachtingen voor het behalen van de reductiedoelstellingen

NFR tabellen

De Nomenclature For Reporting (NFR Nomenclature for Reporting (Nomenclature for Reporting)) tabellen bevatten de gedetailleerde gegevens over de emissies, die de basis van het IIR Informative Inventory Report (Informative Inventory Report) rapport vormen. De NFR tabellen vormen daarmee een integraal onderdeel van de IIR.

Via deze link kunt u de IIR rapporten en NFR tabellen van de verschillende landen inzien, inclusief een aantal jaren historie.