De emissiedatabase bevat bijna 100.000.000 emissiegetallen. We helpen u graag hierin uw weg te vinden.

Dataportaal

De pagina Grafieken en kaarten geeft toegang tot de dataportaal van de Emissieregistratie. Hier stelt u zelf grafieken en kaarten samen of kiest u een van de veelgebruikte grafieken of kaarten. Bij deze voorbeeldgrafieken en kaarten is er al een selectie gemaakt. Wanneer u data wil downloaden zonder deze eerst in een grafiek of kaart te zien kun u dit direct via Data export doen. Daarnaast is er een Watson-applicatie, waarin u RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rioolwaterzuiveringsinstallatie)-emissiedata vindt en kunt exporteren. 

Gepubliceerde cijfers

In de dataportaal kunt u ruimtelijk verdeelde emissiedata van zogeheten steekjaren én alle jaren vanaf 2019 bekijken. Steekjaren zijn alle jaren vanaf 1990 die een veelvoud zijn van 5. Dit zijn dus de jaren 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015. Vanaf 2019 wordt de data van alle jaren getoond.

Onder bedrijfsrapporten worden emissiecijfers getoond van Nederlandse bedrijven die jaarlijks hun emissies rapporteren via het Elektronisch Milieujaarverslag. 

Ook worden er ieder jaar overzichtstabellen gepubliceerd met beleidsrelevante emissie-overzichten. 

Aanpassingen in de data

Bij datacorrecties vindt u herberekeningen en aanpassingen van de emissiedata van het afgelopen jaar. Soms vinden er ook methodewijzigingen plaats, waarbij bijvoorbeeld een emissiefactor wordt aangepast.