De emissiedatabase bevat bijna 100.000.000 emissiegetallen. We helpen u graag hierin uw weg te vinden.

Dataportaal

De pagina Grafieken en kaarten geeft toegang tot de dataportaal van de Emissieregistratie. Hier stelt u zelf grafieken en kaarten samen of kiest u een van de veelgebruikte grafieken of kaarten. Bij deze voorbeeldgrafieken en kaarten is er al een selectie gemaakt. Wanneer u data wil downloaden zonder deze eerst in een grafiek of kaart te zien kun u dit direct via Data export doen. Daarnaast is er een Watson-applicatie, waarin u RWZI-emissiedata vindt en kunt exporteren. 

In de dataportaal is de meest recente dataset: definitieve dataset 1990 - 2020 nu beschikbaar. In september 2022 zijn daar de voorlopige nationale totalen van 2021 aan toegevoegd.

Gepubliceerde cijfers

Onder bedrijfsrapporten worden emissiecijfers getoond van Nederlandse bedrijven die jaarlijks hun emissies rapporteren via het Elektronisch Milieujaarverslag. 

Ook worden er ieder jaar overzichtstabellen gepubliceerd met beleidsrelevante emissie-overzichten. 

Aanpassingen in de data

Bij datacorrecties vindt u herberekeningen en aanpassingen van de emissiedata van het afgelopen jaar. Soms vinden er ook methodewijzigingen plaats, waarbij bijvoorbeeld een emissiefactor wordt aangepast.