De methoden voor het berekenen van de emissies worden beschreven in de methoderapporten. 

Methodewijzigingen

De methode voor de berekeningen bestaat veelal uit een vermenigvuldiging van de omvang van een activiteit met een emissiefactor. Door nieuwe inzichten worden soms wijzigingen aangebracht in de berekeningsmethoden. Meestal verandert bij zo'n methodewijziging de emissiefactor. Bij een methodewijziging worden de emissiecijfers voor alle jaren opnieuw berekend, zodat de getoonde trends consistent blijven. 

Het kan voorkomen dat de benodigde informatie voor de emissieberekening ontbreekt in een bepaald jaar. In die gevallen worden de emissies gekopieerd uit het voorgaande jaar (al dan niet geschaald voor economische groei). In deze gevallen spreken we niet van een methodewijziging.