De Emissieregistratie schrijft ieder jaar twee grote rapportages op het gebied van emissies naar lucht en vijf methoderapporten. Daarnaast worden er diverse factsheets gepubliceerd.

Emissies naar lucht

De Emissieregistratie schrijft ieder jaar twee grote rapportages op het gebied van emissies naar lucht:

Met deze rapporten voldoet Nederland aan zijn jaarlijkse verplichting met betrekking tot internationale verdragen, waaronder het Klimaatverdrag en de VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) Conventie voor grensoverschrijdende luchtverontreiniging. Beide rapporten beschrijven de emissies vanaf het jaar 1990.

Methoderapporten

Ter onderbouwing van de NIR National Inventory Report (National Inventory Report) en IIR Informative Inventory Report (Informative Inventory Report) worden er methoderapporten opgesteld over de gebruikte methodes voor de berekening van de emissies uit de diverse sectoren. De methoderapporten zijn technische rapportages. Ze beschrijven gedetailleerd de werkwijze en methodiek voor het bepalen van de emissies op Nederlands grondgebied. De methoderapporten zijn ook de basis voor de (internationale) reviewers die de Nederlandse rapportages aan de EU Europese unie (Europese unie) en VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) valideren.

Elk jaar worden er vijf methoderapporten beschikbaar gesteld:

  • Consumenten emissies (Werkgroep Servicebedrijven en Productgebruik (afgekort WESP Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Productgebruik (Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Productgebruik))
  • Industriële emissies (Industrie, Energieopwekking en Afvalverwerking (afgekort ENINA Energie, Industrie en Afval (Energie, Industrie en Afval))
  • Landbouw
  • Verkeer en vervoer
  • Landgebruik (Land Use), veranderingen in landgebruik (Land Use Change) en de gevolgen van bosbouw (Forestry) (afgekort LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry (Land Use, Land Use Change and Forestry))