Deze tabellen geven een compact en beleidsrelevant emissie-overzicht. De broeikasgas-emissiecijfers worden weergegeven volgens de Klimaattafel-indeling.

Publicatie van de overzichtstabellen

Ieder jaar (t) worden deze overzichtstabellen rond september geactualiseerd met de voorlopige emissiecijfers (aangegeven met een sterretje*) over het voorafgaande jaar t-1, en wordt de duiding bij de tabellen geactualiseerd.

Na vaststelling van de definitieve cijfers over het jaar t-1 in december van het jaar t, worden de definitieve cijfers in januari van het jaar t+1 alvast weergegeven in de overzichtstabellen. Dit gebeurt omdat de volledige dataset, inclusief ruimtelijke verdeling van alle emissiecijfers, pas  in de zomer van het jaar t+1 wordt gepubliceerd.

De tabel ‘ETS Emissions Trading System (Emissions Trading System) versus niet-ETS’ wordt eenmaal per jaar bijgewerkt, rond de zomer, als de cijfers van de NEA Nederlandse Emissieautoriteit (Nederlandse Emissieautoriteit)  verwerkt zijn.

Uitzondering op dit proces is de tabel met de kwartaalcijfers. Met behulp van een nieuwe methode van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) kunnen voorlopige emissiecijfers eerder dan september beschikbaar gemaakt worden. De berekende kwartaalcijfers door CBS worden ieder kwartaal geactualiseerd in deze tabel.