De Emissieregistratie toont de emissiecijfers van Nederlandse bedrijven die hun emissies rapporteren via het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV). De ingevoerde cijfers worden geaccordeerd door het Bevoegd Gezag. Na selectie van een bedrijf door invoer van de bedrijfsnaam kunnen de emissiecijfers worden geraadpleegd van alle stoffen die het bedrijf rapporteert.

Reeks 1990-2022

Via onderstaande button kunt u de beschikbare bedrijfsrapportages voor de reeks 1990-2022 inzien.

Rapporten 1990-2022

Deze pagina toont emissiegegevens van Nederlandse bedrijven. Voor Europese bedrijfrapportages kunt u de  industriële emissieportaal op de website van de EEA raadplegen via deze link.