De Emissieregistratie toont de emissiecijfers van alle Nederlandse bedrijven die hun emissies rapporteren via het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV). De ingevoerde cijfers worden geaccordeerd door het Bevoegd Gezag. Na selectie van een bedrijf door invoer van de bedrijfsnaam kunnen de emissiecijfers worden geraadpleegd van alle emissiestoffen die het bedrijf rapporteert.

 Het emissiecijfer kan op verschillende manieren tot stand komen. Hoe dat gebeurt, wordt weergegeven via de code achter het emissiecijfer. Meestal is dat een cijfer uit het e-MJV.

Code

Betekenis

MJV A

Milieujaarverslag, geaccepteerd door het bevoegd gezag

MJV C

Milieujaarverslag, aangepast door de Emissieregistratie

MJV N

Milieujaarverslag, versie nog niet gevalideerd door het bevoegd gezag

ER K

Kopie van registratie voorafgaand jaar

ER S

Geschat door de Emissieregistratie

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) G

CBS-enquête, gemeten effluenten

CBS S

Geschat door CBS (RWZI)

WD S

Geschat door Waterdienst/Deltares (RWZI)

MJV P

Milieujaarverslag (papier 1991-2002)

ERI

Inventarisatie Emissieregistratie Individueel (1985-1998)

CIW

CIW-enquête (Commissie Integraal Waterbeheer) (1990-2006)

WVO WVO-info (Wet verontreiniging oppervlaktewateren) (1990-2006)
MJV I Milieujaarverslag incorrect overgenomen in de Emissieregistratie. Correctie komt in de volgende versie.

MJV G

Milieujaarverslag intussen gewijzigd door bedrijf. Wijziging wordt volgend jaar overgenomen in de Emissieregistratie.

Deze bedrijfsrapporten pagina is nog weergegeven in de stijl van de oude Emissieregistratie website. Er wordt aan gewerkt om deze ook over te zetten naar de stijl van de nieuwe website. 

 

Let op: deze pagina toont de bedrijfsrapporten van het jaar 2020. Zodra alle bedrijfsrapporten van 2021 beschikbaar zijn, zullen deze worden gepubliceerd.