Via de bedrijfsrapportagetool kunt u emissiecijfers van Nederlandse bedrijven die hun emissies rapporteren via het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV) vinden. 

Bedrijfsrapportages

De Emissieregistratie toont de emissiecijfers van alle Nederlandse bedrijven die hun emissies rapporteren via het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV) (formele naam: integraal PRTR Pollutant Release and Transfer Register (Pollutant Release and Transfer Register) verslag). Dit is verplicht voor alle bedrijven die vallen onder de reikwijdte van de E-PRTR. Dit is het geval als er een of meerdere activiteiten plaatsvinden die zijn opgenomen in bijlage 1 van de E-PRTR verordening(PDF). Van alle stoffen op de Stoffenlijst Integraal PRTR-verslag waarvan de bijbehorende drempel van de emissiejaarvracht is overschreden moet de emissie wettelijk verplicht gerapporteerd worden. De ingevoerde cijfers worden geaccordeerd door het Bevoegd Gezag. De Emissieregistratie controleert ook de data in de e-MJVs en voert waar nodig correcties door.

Deze pagina toont emissiegegevens van Nederlandse bedrijven. Voor Europese bedrijfrapportages kunt u de  industriële emissieportaal op de website van de EEA raadplegen via deze link.