In het dataportaal van de Emissieregistratie wordt emissiedata weergegeven van de zogeheten steekjaren. Er is echter specifieke vraag naar emissiedata voor het jaar 2018. 

Geregionaliseerde data ammoniak en stikstofoxiden beschikbaar voor het jaar 2018

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG Nationaal Programma Landelijk Gebied (Nationaal Programma Landelijk Gebied)) zijn emissiereductiedoelstellingen voor ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) opgenomen. Vanuit provincies en provinciale uitvoeringsorganisaties groeit de vraag daarom naar ruimtelijk verdeelde emissiedata voor deze stoffen van 2018. Omdat deze data (nog) niet in het dataportaal opgevraagd kan worden, zijn er een aantal documenten klaargezet. Klik hier om de volgende documenten in te zien:

  • Emissies van NOx en NH3 uitgesplitst per provincie naar subsector
  • Emissies van NOx en NH3 uitgesplitst per provincie naar emissieoorzaak
  • Emissies van NOx en NH3 uitgesplitst per 5km vak naar subsector
  • Emissies van NOx en NH3 uitgesplitst per 5km vak naar emissieoorzaak

Voor de emissies in deze documenten is gebruik gemaakt van de emissiereeks 1990-2019. Houd er rekening mee dat de emissies uit 2018 kunnen wijzigen als gevolg van publicaties van nieuwe reeksen door nieuwe inzichten/methoden.  Eind september 2023 zullen deze bestanden worden geactualiseerd op basis van de 1990-2021 reeks.

De datasets kunnen naar behoefte worden aangevuld en/of geactualiseerd. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier