De Emissieregistratie wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Samenwerkingsverband

De uitvoering gebeurt door een samenwerkingsverband van vijf kennisinstellingen: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Wageningen University and Research (WUR) en Deltares (Deltares). Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de regie en stuurt de Emissieregistratie aan. 

Bekijk alle betrokken organisaties bij de Emissieregistratie.

In deze afbeelding staat de structuur van de Emissieregistratie overzichtelijk weergegeven. Alle betrokken partijen worden benoemd aan de opdrachtgevende kant. Aan de opdrachtnemende kant worden alle betrokken partijen genoemd voor het consortium, de werkgroep emissiemonitoring en de taakgroepen.

Taakgroepen

Inhoudelijk is de Emissieregistratie onderverdeeld in zeven taakgroepen die elk een sector van emissiebronnen onder hun hoede hebben, zoals industrie, landbouw of water. Daarnaast bestaat er een taakgroep die zorg draagt voor de ruimtelijke verdeling van de emissies. Alle betrokken organisaties leveren deskundigen voor deze taakgroepen en in elke taakgroep zijn diverse instituten vertegenwoordigd. De taakgroepen zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens en het uitvoeren van de emissieberekeningen. Bovendien zijn de deskundigen nauw betrokken bij de ontwikkeling van de berekeningsmethodieken.