Het hoofddoel van de Emissieregistratie (ER Emissieregistratie (Emissieregistratie)) is het vaststellen van landelijke emissiecijfers, met daarnaast als belangrijke taak het presenteren van de emissie verdeling over Nederland. Deze verdeling wordt onder andere gebruikt voor de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN, luchtkwaliteit) en binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW Kaderrichtlijn water (Kaderrichtlijn water)). Voor alle ruimtelijke verdelingen die in de ER aanwezig zijn, is er een document gemaakt met daarin een korte beschrijving van de gevolgde methode, een voorbeeldkaart en verwijzingen naar betrokken instituten en achtergrondinformatie (rapporten en websites).