In de centrale database zijn emissiegegevens van meer dan 375 stoffen opgeslagen. Deze emissiegegevens zijn op verschillende manieren ingedeeld.

Het is belangrijk om stoffen goed te monitoren om inzicht te krijgen hoe milieuproblemen ontstaan. Bij de Emissieregistratie wordt geïnventariseerd door welke stoffen deze problemen ontstaan, in welk compartiment, door welke bronnen en waar deze zich bevinden. Op deze manier kunnen beleidsmaatregelen gekoppeld worden aan emissiebronnen. Daarnaast is de tijd belangrijk om trends te volgen en effecten in beeld te brengen.