Belasting naar oppervlaktewater geregionaliseerd

Onder exports vindt u de dataset Belasting naar oppervlaktewater 2020 (ER 1990 - 2020).

De dataset EmissieRegistratie water is afkomstig uit de Landelijke Emissieregistratie. Deze dataset is niet gelimiteerd tot een selectie van stoffen, maar bevat alle stoffen waarvoor in de Landelijke Emissieregistratie emissiecijfers naar water worden geschat of berekend.  Alle informatie is opgeslagen in een relationele MS-ACCESS database; zie zip-file met "dataset Belasting naar oppervlaktewater 2020 (ER 1990 - 2020) (inclusief ondersteunende tabellen). De beschikbare data zijn uit de ronde 2020 welke in juli 2022 beschikbaar is gesteld. Deze database bevat ook de geregionaliseerde data over het meest actuele jaar, in dit geval 2020.  

 

In de database worden twee mogelijkheden selectiemogelijkheden aangeboden:

  • Lozingen van individuele bedrijven en rwzi’s per afwateringseenheid;
  • Belasting op oppervlaktewater per emissiebron per afwateringseenheid

Indien gewenst kunnen eigen selecties worden gemaakt. Daarvoor is een korte handleiding aan de database toegevoegd.