Interactieve PDF met data voor het berekenen van ammoniakemissie uit de landbouw