Methoderapport ENINA Energie, Industrie en Afval (Energie, Industrie en Afval) 2023