Wat is de Emissieregistratie?

(Beeldtitel: De emissieregistratie, wat is dat? Een animatie.)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Bij alles wat we doen, stoten we stoffen uit.
Dat noemen we emissies.
Niet alleen in de industrie, landbouw of luchtvaart,
maar ook bijvoorbeeld bij autorijden of schoonmaken.
Al die stoffen komen terecht in onze leefomgeving.
De ene stof is schadelijker dan de andere.
Daarom is het belangrijk om alle emissies te volgen.
Voor onze eigen gezondheid, het klimaat en de kwaliteit van het milieu.
Samen met verschillende partners
houdt het RIVM de emissiecijfers van honderden stoffen bij.
Zo zien we waar emissies vandaan komen
en welke milieuproblemen daardoor ontstaan.
Het RIVM berekent, controleert en registreert alle data
in één centrale database, de emissieregistratie.
Daarmee maken we rapporten en voldoet Nederland aan internationale afspraken.
Elk jaar vernieuwen we de data.
De overheid gebruikt deze data om beleid te maken
en om te controleren of nieuwe regels bijvoorbeeld zorgen voor minder uitstoot.
Het lukt niet om alle emissies te meten.
We berekenen daarom de meeste.

(Een auto rijdt langs.)

Neem bijvoorbeeld de uitstoot van je auto.
Van elk type voertuig is gemeten
hoeveel schadelijke stoffen hij uitstoot per kilometer.
En van miljoenen voertuigen weet het CBS hoeveel kilometer ze rijden.
Zo berekenen we wat de totale uitstoot in Nederland is.
Alle emissiegegevens zijn openbaar.
Op de website kun je de emissiedata bekijken
en zelf grafieken en kaarten samenstellen.
Bijvoorbeeld van jouw gemeente.
Of een fabriek bij jou in de buurt.
Wil je meer weten of zien wat de uitstoot in jouw gemeente is,
ga naar emissieregistratie.nl.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Ga naar emissieregistratie.nl.)