Hoe berekenen we de klimaatimpact van landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw? De WOT Natuur & Milieu heeft recent de interactieve pdf Land Use, Land-Use Change and Forestry gepubliceerd waarin deze vraag wordt beantwoord. De taakgroep LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry (Land Use, Land Use Change and Forestry) beschrijft de methodiek voor het bepalen van emissies en verwijdering van broeikasgassen als gevolg van landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw in Nederland. De publicatie geeft ook een toelichting op het stand komen van de emissiecijfers die gerapporteerd worden in nationale en internationale rapportages.