De emissiegegevens voor de reeks 1990-2019 zijn nu ook op niveau van emissieoorzaken beschikbaar en worden ook ruimtelijk verdeeld getoond. Hierbij is de emissiereeks voor de jaren 1990-2018 - indien nodig - op basis van de meest recente inzichten geactualiseerd en het emissiejaar 2019 is toegevoegd. Voorlopige cijfers over 2020 zijn ook beschikbaar. Meer achtergrondinformatie (verklaringen, methodiekwijzigingen) vindt u in hier.