De geconstateerde fout bij emissies naar water is gecorrigeerd per 1 februari 2023.

Het betrof een fout  in de geregionaliseerde data –voor alle emissiejaren- bij de compartimenten ‘Belasting van oppervlaktewater’ en ‘Emissies op riool en oppervlaktewater’. Bij de ruimtelijke toekenning van de emissies waren in plaats van de locaties van de lozingspunten (x,y) abusievelijk de locaties van de bedrijven gebruikt. Hierdoor werden de directe lozingen niet toegekend aan het ontvangende oppervlaktewater. 

Zowel de dataportaal (grafiek/kaart/download) als de ‘Dataset Belasting naar oppervlaktewater 2020 (ER1990-2020).zip’ bevatten vanaf nu de gecorrigeerde data.