Vanaf maandag 31 juli zijn de geregionaliseerde emissiecijfers voor de dataset 1990-2021 gepubliceerd. Deze definitieve dataset bevat nu alle ruimtelijk verdeelde emissies voor alle emissieoorzaken naar lucht en water voor de jaren 1990-2021.