In de juli-editie van de Juli-Nieuwsbrief Emissieregistratie Water wordt onder andere ingegaan op:
- Het Emissiesymposium 2020;
- Geregionaliseerde dataset Water is vertraagd;
- Verbeterpunten 2020.