Als gevolg van een herberekening is een correctie toegepast op de eerder vastgestelde emissiereeks broeikasgassen 1990-2019. Dit heeft tot gevolg dat de emissie van CO2 bij de sector Elektriciteitsproductie 0,4 Mton megaton  lager uitvalt dan eerder gepresenteerd. Daarmee valt ook het nationaal totaal 0,4 Mton lager uit. De emissietabel toont nu de bijgewerkte emissiecijfers