Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een studie uitgevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is om emissies van broeikasgassen al in het lopende jaar te ramen op basis van maand en/of kwartaalcijfers volgens de IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergovernmental Panel on Climate Change) richtlijnen. Het blijkt mogelijk om met gerapporteerde nauwkeurigheid maandcijfers te bepalen voor CO2-emissies en voor alle broeikasgassen op kwartaalbasis. Meer informatie en het onderliggende rapport zijn hier te vinden.