In 2022 werd er weer een fysiek Emissie Symposium Water georganiseerd. Het symposium vond plaats op dinsdagmiddag 21 juni van 13.30 – 17.00 uur in De Observant in Amersfoort. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

De presentaties en het verslag zijn terug te vinden in de documentatie map.