Vanuit provincies en provinciale uitvoeringsorganisaties is er vraag naar ruimtelijk verdeelde data voor het jaar 2018. Vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG Nationaal Programma Landelijk Gebied (Nationaal Programma Landelijk Gebied)) zijn emissiereductiedoelstellingen voor ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Omdat deze data (nog) niet in het dataportaal opgevraagd kan worden, zijn er een aantal documenten klaargezet. Deze documenten bevatten momenteel ruimtelijk verdeelde data op basis van de dataset 1990-2019. Deze bestanden zullen in augustus 2023 worden vervangen door data uit de 1990-2021 reeks.  

Voor meer informatie en de bestanden, zie de pagina Provinciale data ammoniak en stikstofoxiden 2018.