In het verleden werden de tabellen ‘Belasting van het oppervlaktewater per doelgroep’  en ‘Emissies naar riool per doelgroep’ als excel bestand klaargezet onder documentatie op de website. Met de huidige data export module op de website is dit echter overbodig geworden en kunt u zelf eenvoudig exports genereren met deze informatie; zie de data export module. In de export module kunt u daarnaast ook andere gewenste stoffen, gebiedsindelingen, bronniveaus en jaren selecteren. Om deze reden zijn deze tabellen onder documentatie niet langer beschikbaar.