Ochtendprogramma overzicht

Tijdstip               Ochtendprogramma
9:00 - 9:30 Inloop met koffie en thee
9:30 - 9:40 Huishoudelijke mededelingen 
9:40 - 9:45 Welkom en opening 
9:45 - 10:10 Emissieregistratie voor 30'ers
Wim van der Maas (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) & Peter Coenen (TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek))
De historie van de Emissieregistratie wordt gepresenteerd aan de hand van belangrijke gebeurtenissen, anekdotes en foto’s. 
10:10 - 10:40 Pauze
10:40 - 11:10 50 jaar Emissieregistratie: Op naar een emissiebeleid 
Jan Willem Erisman, Hoogleraar Milieu en duurzaamheid aan de Universiteit Leiden en voorzitter Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)
In de loop van de afgelopen 50 jaar zijn de milieuproblemen sterk veranderd: van lokaal naar globaal, van korte naar lange termijn en van single issue naar duurzame ontwikkeling. De effecten van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies op de mens en natuur noodzaken ons om ingrijpende maatregelen te nemen. Dat gaat alle actoren aan en vraagt ook verandering van gedrag en consumptie. De nieuwe coalitie zet in op een doelenbeleid en emissienormering om de klimaatdoelen en stikstofdoelen te halen. De vraag is of dat voldoende is. 
11:10 - 11:40 Verbeteringen in de luchtkwaliteit in Nederland door Europees en nationaal beleid sinds 1980
Guus Velders, Hoogleraar Luchtkwaliteit en Klimaatinteracties aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker RIVM
Sinds begin jaren '80 van de vorige eeuw zijn er tal van maatregelen genomen in Europa en Nederland om emissies te reduceren en de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit heeft meetbaar effect gehad. Zo zijn de SO2 concentraties met ongeveer 90% afgenomen en concentraties van fijnstof en NO2 gehalveerd, ondanks toenames in verkeersintensiteiten, industriële productie en bevolkingsaantallen. 
11:40 - 11:55 Vragen en gesprek met key note sprekers
11:55 - 12:00 Afsluiting ochtendprogramma
12:00 - 13:00 Lunch