In juli 2022 bleek dat een deel van de gegevens over de depositie naar oppervlaktewater helaas niet correct was. Het ging om de emissies die horen bij de volgende emissieoorzaken:

E400100 Atmosferische depositie

E901401 Depositie Nederland

De fout betrof de ruimtelijk verdeelde gegevens (zoals bijvoorbeeld de toedeling naar waterkwaliteitsbeheerders of deelstroomgebieden). De totalen voor Nederland als geheel klopten nog wel. Inmiddels zijn de emissiegegevens en bijbehorende tabellen geactualiseerd met de correcte gegevens.