Op 14 juni 2023 zijn de totale emissies van Nederland voor de jaren 1990-2021 naar water gepubliceerd. Dit betreffen emissies voor alle emissieoorzaken naar oppervlaktewater en riolen.

Ruimtelijk verdeelde emissies, naar bijvoorbeeld provincie of stroomgebied, ontbreken nog voor deze reeks. Deze worden in de zomer toegevoegd wanneer de informatie beschikbaar komt. Omdat er alleen data voor heel Nederland beschikbaar is, zijn in de 1990-2021 reeks geen kaarten te zien.

De 1990-2020 datareeks blijft beschikbaar totdat de 1990-2021 reeks volledig is, inclusief ruimtelijk verdeelde emissies. Op de pagina’s ‘Grafieken en kaarten' , ‘Export’ en ‘Bronnen top 10’ kun je kiezen tussen de 1990-2020 of 1990-2021 reeks.

Bedrijfsrapporten 2021 beschikbaar

De elektronische milieujaarverslagen van Nederlandse bedrijven die jaarlijks hun emissies moeten rapporteren zijn vanaf heden beschikbaar voor het jaar 2021. Deze omvatten zowel de emissies naar lucht als naar water. De rapporten zijn hier te bekijken.