In 2023 lag de uitstoot van broeikasgassen 6 procent lager dan in 2022. Dit komt vooral doordat de elektriciteitssector 22 procent minder CO2 heeft uitgestoten. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/Emissieregistratie en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)(Centraal Bureau voor de Statistiek). De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar 34 procent onder het niveau van 1990. In de klimaatwet is de doelstelling vastgelegd dat de reductie in 2030 moet uitkomen op 55 procent.

Uitstoot broeikasgassen sterk verminderd, vooral door meer hernieuwbare elektriciteit

In 2023 heeft de elektriciteitssector 22 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2022. Doordat er meer elektriciteit met wind- en zonne-energie is opgewekt, is er minder elektriciteit met kolen en aardgas geproduceerd.

Daarnaast heeft de gebouwde omgeving 10 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan een jaar eerder, door een lager aardgasverbruik. De winters van 2023 en 2022 waren qua temperatuur vergelijkbaar, maar de aardgasprijs voor huishoudens was met name in het eerste half jaar van 2023 nog relatief hoog.

De uitstoot van broeikasgassen door de industrie was 3 procent lager dan in het jaar ervoor, die door de landbouw 2 procent hoger vanwege meer aardgasverbruik door tuinders. Door meer verbruik van benzine steeg de uitstoot in de mobiliteitssector stootte ook met 2 procent.