Twee keer per jaar wordt er een nieuwsbrief water verstuurd. De twee laatste nieuwsbrieven staat vermeld in deze folder.

Nieuwsbrieven

Voor de emissies naar oppervlaktewater worden jaarlijks twee nieuwsbrieven uitgeven. De eerste in de zomerperiode met nieuws over de nieuwe geregionaliseerde dataset. In de tweede nieuwsbrief in december wordt teruggekeken op de werkzaamheden van het afgelopen jaar en een vooruitblik op de activiteiten voor komend jaar.