De Emissieregistratie berekent voor diverse stoffen hoeveel Nederland jaarlijks uitstoot. De berekeningen voor de emissies naar lucht worden uitgevoerd op basis van internationale richtlijnen. De Emissieregistratie legt de methoden die zij voor deze berekeningen van de emissies naar lucht uitvoert vast in methoderapporten. Deze methoderapporten worden elk jaar geactualiseerd als dat nodig is.