Nederland rapporteert jaarlijks de methode voor het bepalen van de broeikasgasemissies (CO2, N2O, CH4) en CO2-verwijderingen door LULUCF. LULUCF is de afkorting voor landgebruik (Land Use), veranderingen in landgebruik (Land Use Change) en bosbouw (Forestry).

Zes categorieën van landgebruik

Binnen de LULUCF-sector bestaan zes categorieën van landgebruik:

  • Bos
  • Bouwland
  • Grasland
  • Wetlands
  • Bebouwing
  • Overig land

Daarnaast rapporteert LULUCF over geoogste houtproducten.