Bekijk hier de verschillende factsheets over water.

Factsheets water

Voor alle emissieoorzaken naar water wordt een factsheet bijgehouden. Hierin wordt onder andere de emissiebron omschreven, een toelichting op de berekeningswijze gegeven, komen de emissieverklarende variable en emissiefactoren aan bod, de invloed van maatregelen en worden de emissies in tabelvorm gepresenteerd.

De factsheets worden niet jaarlijks geüpdatet. Alleen als er belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd in de berekeningswijze wordt de factsheet geüpdatet.

Meer informatie over de emissiebronnen is terug te vinden in de achtergronddocumenten bij de factsheets. In de factsheets wordt naar deze documenten verwezen.