Nederland rapporteert elk jaar nationaal en internationaal welke verontreinigende stoffen in de lucht terechtkomen door het gebruik van producten. Het gaat bijvoorbeeld om oplosmiddelen uit cosmetica, luchtverfrissers, spuitbussen of verf. En stoffen die vrijkomen bij hout stoken en vuurwerk afsteken. De taakgroep WESP Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Productgebruik (Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Productgebruik) (Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Productgebruik) is hiervoor verantwoordelijk.