Nederland rapporteert elk jaar nationaal en internationaal hoeveel stoffen de sectoren Energieopwekking, Industrie en Afvalverwerking (ENINA Energie, Industrie en Afval (Energie, Industrie en Afval)) uitstoten naar de lucht. Het gaat om alle stoffen die in de Emissieregistratie voorkomen en relevant zijn voor ENINA. Denk aan broeikasgassen, verzurende stoffen en luchtverontreinigende stoffen zoals fijnstof en zware metalen.