Ieder jaar worden de emissiecijfers ruimtelijk verdeeld over Nederland. Dit levert een grote database op. Er is voor gekozen om alleen data te tonen van de jaren van zogeheten steekjaren.

Steekjaren

In het dataportaal wordt emissiedata van de zogeheten steekjaren getoond. Dit zijn vanaf 1990 alle jaren die een veelvoud zijn van 5, plus de laatste 2 jaren (het actuele emissiejaar en het jaar daarvoor). Bijvoorbeeld voor de  emissiereeks 1990-2020 worden de jaren 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2019 en 2020 getoond. 

Om een uitgebreider beeld van recente emissies te verkrijgen, is ervoor gekozen om het aantal getoonde emissiejaren van de ruimtelijke verdeling uit te breiden. Vanaf de emissiereeks 1990-2021 worden daarom voor de emissies naar lucht alle jaren getoond die een veelvoud zijn van 5, plus de jaren vanaf 2019. Dit zijn dus de jaren 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2019, 2020, 2021 en 2022.

In de water documenten wordt de term 'peiljaar' gebruikt in plaats van steekjaar.