In de Emissieregistratie worden de gegevens van ruim 375 stoffen en stofgroepen verzameld.

Bijstellen stoffenlijst

Ieder jaar wordt de stoffenlijst van de stoffen die we monitoren bijgesteld. Daarvoor zijn de internationale rapportageverplichtingen leidend. Bijvoorbeeld: het Kyoto Protocol, de Kaderrichtlijn Water, het 'European Pollution Release and Transfer Register' (E-PRTR) en diverse andere verdragen en richtlijnen van de VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) of EU Europese unie (Europese unie). Daarnaast monitoren we stoffen waarvoor nationaal beleid bestaat. De stoffenlijst stellen we op in nauw overleg met de betrokken beleidsdirecties van de ministeries van IenW en EZK.