De Emissieregistratie inventariseert bronnen en activiteiten waardoor stoffen in het milieu terechtkomen.

Puntbronnen en diffuse bronnen

De data bevat puntbronnen en diffuse emissiebronnen. Puntbronnen zijn emissiebronnen die op locatie worden gemeten of berekend. Deze informatie krijgen we bijvoorbeeld op basis van individuele bedrijven, raffinaderijen en energieproducenten die een milieujaarverslag maken. Ook de gegevens van rwzi's worden geïnventariseerd door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) via de enquête Zuivering van afvalwater.

Diffuse bronnen zijn activiteiten waarvan de emissies over een groter gebied plaatsvinden (in plaats van emissies met de oorsprong op 1 plek). Voorbeelden van diffuse bronnen zijn activiteiten atmosferische depositie en activiteiten in de landbouw, scheepvaart, wegverkeer, consumenten en kleine bedrijven. Taakgroepen berekenen deze emissies.

Sectoren

Het Nederlandse milieubeleid is gericht op maatregelen per sector. De emissiebronnen worden in de Emissieregistratie ook per sector ingedeeld. Dit zijn de sectoren in de Emissieregistratie:

 • Afvalverwijdering
 • Bouw
 • Chemische industrie
 • Consumenten
 • Drinkwatervoorziening
 • Energiesector
 • Landbouw
 • Handel, Diensten en Overheid (HDO)
 • Natuur
 • Overig
 • Overige industrie
 • Raffinaderijen
 • Riolering en waterzuiveringsinstallaties
 • Verkeer en vervoer