Door nieuwe inzichten worden in de berekeningsmethoden voor emissie van broeikasgassen ieder jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd die direct of indirect invloed hebben op de hoogte van de emissies. De meest recente wijzigingen voor de tijdreeks 1990-2022 (NIR National Inventory Report (National Inventory Report) 2023) worden in maart 2024 hier gepubliceerd.

De wijzigingen voor de tijdreeks 1990-2021 zijn te vinden in de methoderapporten.