In de EU Europese unie (Europese unie) Europese unie  moeten (grotere) bedrijven hun broeikasgasemissies rapporteren in het kader van de Europese emissiehandel: het ETS-systeem (EU Emission Trading). 

Overzicht emissies ETS versus niet-ETS

Deze tabel geeft het overzicht wat per sector de emissies zijn die worden gerapporteerd in het kader van het ETS Emissions Trading System (Emissions Trading System). Het resterende deel per sector valt dus niet onder dit ETS.

De emissiedata onder 'Totaal BKG vlg IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergovernmental Panel on Climate Change)' is afkomstig uit de Emissieregistratie (gelijk aan de overzichtstabel 'Broeikasgassen').

De ETS-emissiedata is afkomstig van de NEA Nederlandse Emissieautoriteit (Nederlandse Emissieautoriteit) (Nederlandse Emissie Autoriteit): 

  • De door de NEA gehanteerde sectorindeling voor 2022 is toegepast de jaren 2021 en 2022. De NEA-sectorindeling van 2020 is toepgepast op de periode 2013-2020. 
  • De rekenmethodiek verschilt in sommige gevallen (bijvoorbeeld ureumproductie), daar schrijven de IPCC-guidelines een andere rekenmethodiek voor dan die gehanteerd voor de ETS-afrekening.
  • De handelsperiode 2005-2012 is eigenlijk niet vergelijkbaar met 2013-2020, aangezien de scope verbreed is. Onder 'Waarvan ETS' zijn vermeld: de ETS-emissiedata zoals die golden tijdens de betreffende periode, dus zonder scope-correctie.
  • Deze emissiecijfers t/m 2020 zijn nog weergegeven conform AR4, vanaf 2021 cf AR5. Het betreft zeer kleine verschillen (cf AR5 ligt de emissie onder Industrie 0,1 Mton lager) aangezien van de niet-CO2-broeikasgassen alleen N2O uit salpeterzuurproductie en PFK's uit aluminiumproductie onder het ETS vallen.

Onder 'niet-ETS' is steeds het verschil weergegeven tussen de totale broeikasgasemissies en de emissies die gerapporteerd zijn in het kader van het ETS.

Broeikasgasemissies in Mton CO2-eq van 2005 t/m 2022 (2022 bij totaal BKG op basis van voorlopige cijfers), vastgesteld in juli 2023

Sectoren klimaatbeleid
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

 

Elektriciteitsopwekking

   
Totaal BKG vlg IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergovernmental Panel on Climate Change) 52,1 47,9 50,6 50,0 49,9 52,0 47,8 44,8 44,9 48,6 53,1 52,0 48,3 44,6 41,5 32,5 32,4 30,7
Waarvan ETS Emissions Trading System (Emissions Trading System) 46,9 44,7 48 47,4 47,4 49,5 46 43,4 41,9 44,5 49,9 49,0 45,8 42,6 39,3 32,0 31,6 29,7
Waarvan niet-ETS 5,2 3,2 2,6 2,6 2,5 2,5 1,8 1,4 3,0 4,1 3,2 3,0 2,5 2,0 2,2 0,5 0,8 1,0

 

Industrie (inclusief AVI's, raffinaderijen, winningsbedrijven)

   
Totaal BKG vlg IPCC 66,9 65,4 64,7 60,8 56,8 59,7 58,5 57,2 56,7 55,5 55,4 56,1 56,9 55,9 55,0 53,7 54,0 49,8
Waarvan ETS 33,1 31,6 31,5 34,4 31,8 33 32 31,5 43,9 43,7 43,3 44,0 44,8 44,1 43,8 41,6 42,1 38,6
Waarvan niet-ETS 33,8 33,8 33,2 26,4 25,0 26,7 25,6 25,7 12,8 11,9 12,0 10,9 12,1 11,8 11,2 12,1 12,0 11,3

 

Gebouwde omgeving

   
Totaal BKG vlg IPCC 29,5 29,6 26,5 29,6 29,6 34,2 26,8 29,0 30,3 23,1 24,6 25,3 24,8 24,5 23,4 21,9 24,5 19,8
Waarvan ETS 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Waarvan niet-ETS 29,3 29,4 26,3 29,2 29,2 33,8 26,5 28,7 29,9 22,8 24,3 25,0 24,5 24,1 23,0 21,6 24,2 19,6

 

Verkeer en vervoer

   
Totaal BKG vlg IPCC 40,8 41,6 40,5 40,7 39,1 39,8 39,7 37,8 36,4 34,0 34,1 34,2 34,8 35,0 34,3 29,9 29,8 29,6
Waarvan ETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Waarvan niet-ETS 40,8 41,6 40,5 40,7 39,1 39,8 39,7 37,8 36,4 34,0 34,1 34,2 34,8 35,0 34,3 29,9 29,8 29,6

 

Landbouw

   
Totaal BKG vlg IPCC 25,8 25,5 26,1 27,3 27,3 29,0 27,5 27,2 27,5 26,2 27,3 27,4 27,6 27,3 27,2 26,8 26,8 24,2
Waarvan ETS 0,1 0,1 0,1 1,3 1,4 1,9 1,6 1,2 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
Waarvan niet-ETS 25,7 25,4 26,0 26,0 25,9 27,1 25,9 26,0 26,7 25,6 26,7 27,0 27,2 26,9 26,9 26,5 26,7 24,1

 

Totalen

   
Totaal BKG vlg IPCC zonder LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry (Land Use, Land Use Change and Forestry) 215,1 209,9 208,5 208,4 202,7 214,7 200,4 196,0 195,7 187,5 194,4 195,1 192,4 187,2 181,4 164,8 167,7 154,0
Waarvan ETS 80,4 76,7 79,9 83,5 81,0 84,7 80,0 76,4 86,9 89,1 94,1 93,9 91,4 87,4 83,7 74,1 74,1 68,5
Waarvan niet-ETS 134,7 133,2 128,6 124,9 121,7 130,0 120,4 119,6 108,8 98,4 100,3 101,2 101,0 99,8 97,7 90,7 93,6 85,5