In de EU Europese unie (Europese unie) Europese unie  moeten (grotere) bedrijven hun broeikasgasemissies rapporteren in het kader van de Europese emissiehandel: het ETS-systeem (EU Emission Trading). 

Overzicht emissies ETS versus niet-ETS

Deze tabel geeft het overzicht wat per sector de emissies zijn die worden gerapporteerd in het kader van het ETS. Het resterende deel per sector valt dus niet onder dit ETS.

De emissiedata onder 'Totaal BKG vlg IPCC' is afkomstig uit de Emissieregistratie (gelijk aan de overzichtstabel 'Broeikasgassen').

De ETS-emissiedata is afkomstig van de NEA (Nederlandse Emissie Autoriteit): 

  • Hierbij is de door de NEA gehanteerde sectorindeling voor 2020 toegepast op de periode 2013-2020. Daardoor verschillen de cijfers van degene die hier eerder werden weergegeven. In de toekomst zullen de sectorindelingen van Emissieregistratie en NEA verder op elkaar worden afgestemd.
  • De rekenmethodiek verschilt in sommige gevallen (bijvoorbeeld ureumproductie), daar schrijven de IPCC-guidelines een andere rekenmethodiek voor dan gehanteerd voor de ETS-afrekening.
  • De handelsperiode 2005-2012 is eigenlijk niet vergelijkbaar met 2013-2020, aangezien de scope verbreed is. Onder 'Waarvan ETS' zijn vermeld: de ETS-emissiedata zoals die golden tijdens de betreffende periode, dus zonder scope-correctie.
  • Deze emissiecijfers zijn nog weergegeven conform AR4 (zie uitleg onder overzichtstabel 'Broeikasgassen'). Vanaf volgend jaar verwachten wij van NEA de AR5-cijfers. Het betreft zeer kleine verschillen (cf AR5 ligt de emissie onder Industrie 0,1 Mton lager) aangezien van de niet-CO2-broeikasgassen alleen N2O uit salpeterzuurproductie en PFK's uit aluminiumproductie onder het ETS vallen.

Onder 'niet-ETS' is steeds het verschil weergegeven tussen de totale broeikasgasemissies en de emissies die gerapporteerd zijn in het kader van het ETS.

Broeikasgasemissies in Mton CO2-eq van 2005 t/m 2021, vastgesteld in september 2022

Sectoren klimaatbeleid
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 

Elektriciteitsopwekking

 
Totaal BKG vlg IPCC 52,1 47,9 50,6 50,0 49,9 52,0 47,8 44,8 44,9 48,6 53,1 52,0 48,3 44,6 41,5 32,7 32,7
Waarvan ETS 46,9 44,7 48 47,4 47,4 49,5 46 43,4 41,9 44,5 49,9 49,0 45,8 42,6 39,3 32,0 31,6
Waarvan niet-ETS 5,2 3,2 2,6 2,6 2,5 2,5 1,8 1,4 3,0 4,1 3,2 3,0 2,5 2,0 2,2 0,7 1,1

 

Industrie (inclusief AVI's, raffinaderijen, winningsbedrijven)

 
Totaal BKG vlg IPCC 66,3 64,9 64,1 59,8 55,8 58,8 57,6 56,3 55,8 54,6 54,4 55,0 55,9 54,7 53,9 53,1 53,0
Waarvan ETS 33,1 31,6 31,5 34,4 31,8 33 32 31,5 43,9 43,7 43,3 44,0 44,8 44,1 43,8 41,6 42,1
Waarvan niet-ETS 33,2 33,3 32,6 25,4 24,0 25,8 25,6 24,8 11,9 11,0 11,1 10,9 11,1 10,7 10,2 11,5 10,8

 

Gebouwde omgeving

 
Totaal BKG vlg IPCC 29,3 29,4 26,3 29,3 29,3 33,9 26,6 28,8 30,0 22,9 24,4 25,1 24,6 24,2 23,1 21,8 24,5
Waarvan ETS 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
Waarvan niet-ETS 29,1 29,2 26,1 28,9 28,9 33,5 26,3 28,5 29,6 22,6 24,1 24,7 24,2 23,9 22,8 21,5 24,2

 

Verkeer en vervoer

 
Totaal BKG vlg IPCC 39,8 40,7 39,7 39,9 38,3 39,0 38,9 37,1 36,3 34,3 34,6 34,8 35,3 35,8 35,1 30,6 30,5
Waarvan ETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waarvan niet-ETS 39,8 40,7 39,7 39,9 38,3 39,0 38,9 37,1 36,3 34,3 34,6 34,8 35,3 35,8 35,1 30,6 30,5

 

Landbouw

 
Totaal BKG vlg IPCC 25,4 25,0 25,6 26,7 26,7 28,3 26,8 26,6 26,8 25,6 26,6 26,7 27,0 26,7 26,5 26,2 26,2
Waarvan ETS 0,1 0,1 0,1 1,3 1,4 1,9 1,6 1,2 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1
Waarvan niet-ETS 25,3 24,9 25,5 25,4 25,3 26,4 25,2 25,4 26,1 25,0 26,0 26,3 26,5 26,3 26,2 26,0 26,1

 

Totalen

 
Totaal BKG vlg IPCC 212,9 207,8 206,2 205,6 200,0 212,0 197,7 193,5 193,8 186,0 193,1 193,5 191,0 186,0 180,3 164,3 166,8
Waarvan ETS 80,4 76,7 79,9 83,5 81 84,7 80 76,4 86,9 89,1 94,1 93,9 91,4 87,4 83,7 74,1 74,2
Waarvan niet-ETS 132,5 131,1 126,3 122,1 119,0 127,3 117,7 117,1 106,8 96,9 99,0 99,6 99,6 98,6 96,5 90,2 92,7