Ieder jaar wordt de uitstoot van broeikasgassen volgens internationale richtlijnen (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergovernmental Panel on Climate Change)) vastgesteld. 

Overzicht broeikasgassen

Deze tabel geeft een overzicht van de uitstoot van broeikasgassen conform de internationale richtlijnen (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergovernmental Panel on Climate Change)). De sectorindeling is conform het nationale beleid (klimaattafelindeling). De indirecte emissies zijn inbegrepen. De totalen worden weergegeven  exclusief en inclusief de emissies van Land Use, Land Use Chance and Forestry (LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry (Land Use, Land Use Change and Forestry)).

Deze emissiegegevens worden ook internationaal geleverd aan de EU Europese unie (Europese unie) Europese unie  en de UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (United Nations Framework Convention on Climate Change), in de vorm van het National Inventory Report (NIR National Inventory Report (National Inventory Report)) en bijbehorende CRF Common Reporting Format (Common Reporting Format)-tabellen.

Broeikasgasemissies in Mton CO2-eq van 1990 t/m 2022, conform de AR5-GWP's, vastgesteld in januari 2024.

Sectoren klimaatbeleid
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Electriciteitsopwekking
CO2 39,5 47,6 48,2 51,9 51,8 52,9 51,7 48,1 44,4 41,3 32,3 32,2 30,3
     CH4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     N2O 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     Totaal 39,6 47,8 48,4 52,1 52,0 53,1 52,0 48,3 44,6 41,5 32,5 32,4 30,5
 
Industrie (incl. AVI's, raffinaderijen, winningsbedrijven)
     CO2 54,4 49,9 49,6 50,2 49,1 46,6 47,9 49,0 48,5 47,6 46,9 47,4 43,8
     CH4 18,3 16,3 12,2 8,3 6,3 4,8 4,5 4,2 4,0 3,9 3,7 3,5 3,2
     N2O 6,9 7,0 6,8 6,6 2,0 2,1 2,0 2,1 1,9 2,0 1,8 1,7 1,3
     F-gassen 7,3 8,7 5,9 1,5 2,0 1,6 1,4 1,4 1,1 1,2 0,9 1,1 0,9
     Totaal 86,8 81,9 74,4 66,7 59,4 55,1 55,8 56,6 55,6 54,6 53,3 53,6 49,2
 
Gebouwde omgeving
CO2 28,9 32,1 28,7 28,5 33,1 23,8 24,5 24,0 23,7 22,6 21,1 23,7 19,2
     CH4 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4
     N2O 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     Totaal 29,7 33,1 29,6 29,3 34,0 24,4 25,1 24,6 24,2 23,1 21,6 24,3 19,6
 
Verkeer en vervoer
CO2 33,1 35,9 38,4 40,0 38,9 33,3 33,4 33,9 34,1 33,5 29,2 29,1 28,9
     CH4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     N2O 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
     F-gassen 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
    Totaal 33,4 36,3 38,9 40,6 39,6 34,0 34,1 34,6 34,8 34,1 29,8 29,7 29,5
 
Landbouw
CO2 8,0 8,4 7,6 7,6 9,7 7,6 7,5 7,6 7,9 7,8 7,5 7,8 5,5
     CH4 16,5 15,9 14,0 12,9 14,4 14,8 15,1 15,1 14,6 14,6 14,5 14,4 14,1
     N2O 8,6 8,5 6,8 5,6 5,1 5,2 5,1 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 4,8
    Totaal 33,0 32,8 28,5 26,1 29,2 27,5 27,7 27,9 27,6 27,5 27,0 27,0 24,5
 
Totalen
CO2 163,7 173,9 172,5 178,1 182,6 164,2 165,1 162,5 158,5 152,9 137,1 140,2 127,7
     CH4 35,7 33,2 27,1 22,1 21,6 20,2 20,3 19,9 19,3 19,1 18,8 18,5 17,9
     N2O 15,9 16,1 14,2 12,7 7,6 7,8 7,5 7,7 7,6 7,4 7,3 7,0 6,5
     F-gassen 7,3 8,7 6,0 1,8 2,4 1,9 1,8 1,8 1,5 1,5 1,2 1,4 1,2
     Totaal
222,7
231,8
219,7
214,7
214,2
194,1
194,7
192,0
186,8
180,9
164,4
167,0
153,4
                           
Totaal inclusief LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry (Land Use, Land Use Change and Forestry)
228,1
237,1
225,2
220,4
219,7
200,4
200,7
197,2
191,9
185,7
168,8
171,5
158,4

 

De emissie van broeikasgassen is in 2022 met 7,6% gedaald ten opzichte van 2021. Deze daling komt vooral doordat er minder aardgas is verbruikt door de industrie, gebouwde omgeving en landbouw. Door de hogere aardgasprijzen is in die sectoren fors bezuinigd op het verbruik van aardgas. Ook was het in 2022 zachter dan in 2021, waardoor er minder aardgas gestookt is voor de verwarming van huizen en kantoren. Ten slotte is de emissie van de elektriciteitssector gedaald met 5,9%. Dit komt vooral doordat de productie van hernieuwbare elektriciteit in 2022 is gegroeid naar 40 procent.

De emissie lag in 2022 30,5% lager dan in 1990. Hiermee werd het zogeheten Urgendadoel (een minimale afname van 25 procent ten opzichte van 1990) ruim gehaald.
In 2020 lag de uitstoot nog 9,0% lager dan in 2019, dat is 25,2% onder die van 1990. Hiermee werd het Urgendadoel in 2020 gehaald, om in 2021 weer overschreden te worden: de emissie lag in 2021 24,9% lager dan in 1990.

De doelstelling voor 2030, vastgelegd in de Klimaatwet, en aangescherpt in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV, bedraagt een emissiereductie van 55% ten opzichte van 1990.

In de periode 1990-2020 volgde de emissie een dalende lijn, nagenoeg helemaal bij de overige broeikasgassen: methaan, lachgas en de F-gassen. Vanaf 2016 daalt ook de CO2-emissie, vooral bij de elektriciteitssector. Deze daling is in 2021 weer omgezet in een lichte stijging, namelijk met 1,8% in 2021 ten opzichte van 2020. Deze stijging zat (naast een lichte stijging bij Industrie) nagenoeg helemaal bij de huishoudens, die meer aardgas verstookt hebben vanwege de koude winter. In 2022 is de dalende trend weer ingezet. Zo zijn de CO2 emissies met 8,4% gedaald ten opzichte van 2021.

Als gevolg van een afspraak in het akkoord van Parijs worden de emissiecijfers vanaf emissiejaar 2021 weergegeven inclusief de emissies die ontstaan door (verandering van) landgebruik: ontbossing, veengebieden etc.